Om

RUM til BØRN arbejder med udvikling og design af de nære omgivelser. Hverdagens rum som danner rammen for mødet mellem børn og mellem børn og voksne – inde som ude. RUM til BØRN skaber sammen med brugerne rum til læring og trivsel for børn i alle aldre.

I lyset af folkeskolereformen og dagtilbudsloven er der brug for, at de fysiske rammer gentænkes, så de understøtter trivsel, udvikling og læring. Der er sket et markant skift i, hvordan vi opfatter udvikling og læring, men institutionernes og skolernes fysiske rammer er ikke fulgt med. RUM til BØRN kan hjælpe jer i gang med denne opgave.

RUM til BØRN bevæger sig i spændingsfeltet mellem arkitektur, design og indretning. Vi ser på rummet som ét hele og bringer forskellige rumlige virkemidler i spil, for at skabe den optimale løsning.

Missionen er at skræddersy indretninger til trivsel, da trivsel er grundlag for al udvikling og læring. Derfor holdes der særligt fokus på at skabe differentierede rum - hvor der er plads til alle. Der er brug for, at indretningen tager hånd om at skabe mulighed for at trække sig fra fællesskabet eller være på kanten af fællesskabet - så man kan træde ind, når der er overskud, mod og lyst.

Børn motiveres forskelligt, derfor er det vigtigt at pædagogen eller læreren kan tilbyde varierende læringsmiljøer. Der skal være mulighed for store fælleskaber, mindre fælleskaber, det private rum, store armbevægelser, høj aktivitet og fordybelse. Helt grundlæggende plads til både individualitet og fællesskab. Ved at gentænke de eksisterende rum og hvordan de fungerer i forhold til hinanden, kan der skabes tydelighed og naturlige sammenhænge, som er let aflæselige for børnene. Tydelige rum betyder tryghed for børnene. Er rummet indrettet rigtigt, kan det mindske misforståelser og unødvendige forstyrrelser, hvilket nedsætter hyppigheden af konflikter.

Har du lyst til at høre mere så kontakt os for en snak om dit projekt. Det 1. møde er gratis.