Inspirerende arbejdsrum

Detalje glasvæg - grafikken signalerer flow og interaktion
I proces - endnu inden guldmalingen var tør var whiteboardet taget i brug
Anonymt og individualistisk indrettet arbejdsrum
Den grafiske udsmykning på glasvæggen fungerer som whiteboardvæg og sætter stemningen i rummet
Glasvæggen set fra Mellemrummet - det hvide felt skærmer for indblik mellem rummene
Møbleringen og funktionerne spænder ben for hinanden, whiteboardtavlen er gemt bag arbejdsbordene
Et aktivt men fordybet arbejdsrum - stemningen i biblioteket opfordrer til dæmpet tale
Indretningen kendetegnes ved overmøblering og uhensigtsmæssig disponering i forhold til dagslys
Refleksionsrummet indbyder til fordybelse

-fra anonyme rum til differentierede rum

Act2Learn's flyverarbejdspladser består af en serie af rum, der i stemning og indretning inviterer til forskellige aktiviteter. På den måde har medarbejderne mulighed for vælge det arbejdsrum, der passer bedst til opgave eller humør.

En tilfreds område direktør Ane Davidsen siger: "Vi er rigtigt glade for rummene, du har virkelig ramt plet".

Den eksisterende indretning i kontorerne var præget af uniforme solitære arbejdspladser som medførte en stærk territoriel toning af rummet. Hvilket ikke harmonerede med Act2Learn ønske om en åben dynamisk arbejdsplads til gensidig inspiration.

Med udgangspunkt i Act2Learns ønske om at skabe liv, inspiration og plads til fælles kreative processer, har RUM til BØRN indrettet 4 rum med hver deres identitet: Refleksionsrummet, Biblioteket, Procesrummet og Mellemrummet. De nye rum indbyder til både sparring og fordybelse.

"Vores nye lokaler gør en verden til forskel i vores arbejdsliv. Vi har nu fået dynamiske lokaler, der understøtter vores udvikling af kreative processer og innovative møder. Vi har fået fordybelsesrum, vi kan være i, når vi har brug for ro og koncentration uden afbrydelser, og så har vi fået det lækreste refleksionsrum, som er en lise for sjælen i en travl hverdag, hvor vi af og til har brug for at skabe en parentes og få styr på tankerne, lade de nye pointer og ideer indfinde sig", fortæller Ledelses- og organisationskonsulent, Anne Bilde.

Lokalerne var allerede i brug inden malingen var tør.

UDFØRT 2016
UCN Nordjylland, Aalborg. RUM til BØRN stod for idéudvikling og projektering.