Læringsmiljø

"Workstation" - rolig indadvendt plads. Møblets sider skærmer og skaber ro til fordybelse
Nye store åbninger mellem rummene skaber god sammenhæng og plads til flere aktiviteter samtidig
Blanding af faste og løse møbler giver underviseren mulighed for at selv at præge læringsrummet
Boldspil TILLADT! Den nye installation over vindfanget har boldhuller i forskellige størrelser til at sigte efter
Anonyme døre - ingen kan se hvad der gemmer sig her
Indgangen til Billedkunst har fået farve og stoflighed, der vidner om faget indenfor
Anonym og udefineret niche i gangforløbet
Et udsnit af berlinermuren fremhæver nichen som et rum i rummet - man kan både stå og sidde ved bordet
Symaskiner og materialer var gemt væk og svært tilgængelige
Faste symaskinestationer og mobile borde til research og ideudvikling

Med fokus på faglig toning har RUM til BØRN indrettet nye inspirerende og alsidige læringsrum på Brørupskolen. 

RUM til BØRN har afsøgt skolens rumlige kvaliteter, for at udvikle og bygge videre på disse i den nye indretning. Det har sparet skolen for mange omkostningstunge bygningsændringer, og de har i stedet fået meget mere rumlig kvalitet for pengene.

Indenfor eksisterende rammer har projektet byttet rundt på enkelte faglokaler for at skabe bedre sammenhæng i både administration og fag. For eksempel er Naturteknologi nu placeret, så der er direkte adgang mellem ude og inde. Det gør det enkelt at skifte mellem feltarbejde og undersøgelser ved mikroskopet og understøtter fagets sammensætning af "hands on" og analyse.

Ved at lade fagene komme ud af skabene er der kommet liv i skolens faglokaler og fællesområder. Nu ses det pludseligt tydeligt, hvor billedkunst lokalet er! Samtidig er materialerne blevet tilgængelige, så eleverne kan lade sig inspirere af materialer, farver og teksturer. De tidligere uniforme og anonyme lokaler har fået identitet. Det giver tydelige og inspirerende rum, som eleverne kan navigere i. 

UDFØRT 2018

Vundet udbud i Vejen Kommune i samarbejde med Meyers Tegnestue. RUM til BØRN stod for idéudvikling af læringsrummene og overordnet rumlig organisering.