Learning Lab

Bænkens forskellige dybder og vinkler giver plads til mange arbejdsstillinger
Anna Taina-Nielsen og Peter Andersen fortolker emnet "grøn energi" i det 20 meter lange kunstværk
"skolebænken" strækker sig i hele rummets længde
Kig fra biografen og ud - dagslys og mørklægning er med til at understrege rummene i leaning lab
Der eksperimenteres i mindre grupper
Fordybelseskrog
"Skolebænken" rummer også plads til opbevaring af elevernes tasker
Indgang til biografen
Biografen er opbygget med store siddetrin i varierende dybde - skaber plads til mange måder at sidde/ligge på
Væggene står i ubehandlet fyrre krydsfiner der over tid vil mørkne og ....varm ...
Forskellige grundstoffer markerer de indbyggede elevbokse

”Learning Lab” er Energimuseets nye læringsrum for elever fra folkeskolen til gymnasiet. Rummet fungerer som en base for elever og lærere under deres besøg på museet. Rumdesignet skaber plads til flere aktiviteter samtidigt og smidiggør skift i læringsstile. Her er indrettet fordybelseskroge, præsentatationsområde, gruppearbejdspladser og biograf.

Biografen står både i materiale og form i kontrast til industilokalets tunge pudsede mure. Den står som en skulptur i rummet og opdeler lokalet i mindre  rumligheder, så der er plads til at flere grupper kan arbejde i rummet sideløbende. Blandingen af løse møbler og fast skræddersyet inventar giver rummet stor fleksibilitet.

En nutidig "skolebænk" i 4 etager, strækker sig i hele rummets længde. Bænkens forskellige dybder og vinkler giver plads til mange varierende arbejdsstillinger, her er ikke kun én måde at sidde på stolen ved bordet på! Når kroppen har mulighed for at skifte stilling, viser forskning også, at det bliver nemmere at holde koncentrationen. Bænkens design giver eleverne mulighed for selv at finde den arbejdstilling, der passer til dem eller den opgave de arbejder med. 

Et 20 meter langt vægmaleri udført af kunstnerne Anna Taina-Nielsen og Peter Andersen fortolker grøn energi og sætter stemningen i rummet. Maleriet gemmer på flere historier og fortællinger, som eleverne kan spørge ind til, eller formidleren kan drage direkte ind i sin undervisning. 

UDFØRT 2017
Energimuseet, Bjerringbrovej 44, Tange.