Udendørs læringsrum 0-5 år

5 kantede huller i det 5 kantede hus
Balanceleg på skråningen
Legepladsen er indrettet i flere niveauer - skråningerne bruges til genveje og motoriske udfordringer for de mindste børn
Trampolinerne er placeret så man både kan hoppe for sig selv eller sammen med andre
Rolleleg - Hylden under vinduet fungerer som købmandsdisk
Geometriske huller i forskellige størrelser til at krave ind eller kigge ud ad
Sandkageleg - de goemetriske huse og borde gør matematiske figurer håndgribelige
Når der optrædes på scenen bruges trappen op til terrassen som tilskuerpladser
Terrassens skærmede rum danner rammen om fællesspisning
Plantekasserne bringer lugte-, smags- og synssansen i spil
Sjøleskoven udfordrer balance og koordinationsevnen

Munkemose Børnehus ligger i byens tætte rum og udearealet er begrænset. Men ved en klar disponering, er der skabt et rigt og varieret uderum. Her er plads til både rolleleg, fordybelse ved plantekasserne, udendørs værksted, bålplads til madlavning, terrasse til fællesspisning og stille aktiviteter, vandleg, motoriske udfordringer i det bakkede tærren og fart på med trampoliner, alderstilpassede gynger og rutchebaner. Variationen betyder at børnene altid kan finde udfordringer, der passer til deres udviklingstrin.

Legepladsen til Munkemose Børnehus er indrettet så beplantning og terræn naturligt opdeler uderummet i mindre rum med fokus på forskellige aktiviteter. Forskellige arter af pil og græsser refererer til mosens landskabelige træk og binder på den måde navn og sted sammen. Desuden er det robuste planter, der kan klare børnenes tumlen og udforskning.

I overgangen mellem bygning og uderum er der plantet et lønnetræ. Træet er indrammet af en scene og vil med tiden danne tag over denne. Træet fungerer som markør i uderummet og scenen som samlingssted. På bænken i skyggen af træets krone kan den voksne læse højt, imens børnene er samlet foran på trædækket. Lønnen kan ses både indefra bygningen og fra legepladsen og vil med sin store variation over året synliggøre årstidernes skiften.  

Når børnene optræder for hinanden fungerer den brede trappe op til terrassen som tilskuertribune. Og bruges scenen ikke til skuespil indgår fortælleøen naturligt som et opholdsmøbel i uderummet. Trækonstruktionerne er på den måde tænkt som multifunktionelle møbler i uderummet.

UDFØRT 2013
Helene Ravnsgaard Kludt varetog som ansat ved Byggeri & Anlæg, Odense Kommune, idéudvikling og projektering.