Udendørs ungemiljø

Rummøblet tilbyder flere måder at sidde og arbejde på
Rummøblerne danner rammen om en fælles åben plads
Aktivitetet i mellemrummet
Fokuseret arbejde i en mindre gruppe
Pladsen i midten bruges til bevægelse
De store plader giver plads til også at ligge
Rummøblet åbner sig op imod fællesskabet
Differentierede læringsrum - variation af kontakt til pladsen i midten
Grafisk detalje - spejling og bølger - inspiration Odense Fjord

I lyset af folkeskolereformen havde Seden Skole brug for et udendørs lærings- og bevæglesesrum målrettet de ældste klasser. Projektets formål er at opbløde grænsen mellem inde og ude, og gøre det nemt for lærerne at understøtte en variende undervisning.

Med bidrag fra elevråd, lærere og ledelse udvikles 3 forskellige rummøbler. Rummøblerne er udformet så de både understøtter arbejde i mindre grupper og individuel fordybelse. For at skabe sammenhæng har klasselokalerne fået nye døre, så der er direkte adgang til uderummet. Rummøblerne er organiseret omkring en større samlende fælles plads, som de åbner sig mere eller mindre op imod. Pladsen bruges til forskellige fysiske aktiviteter med højt tempo. Den kan overdækkes med et stort sejl, som beskytter mod en kort byge eller blændende sol. Tilsammen danner plads og rummøbler et rigt varierende læringsmiljø, som smidiggør skift i læringsstile.

Rummøblerne er indrettet forskelligt. Det betyder, at eleverne selv kan vælge om de vil deltage aktivt i fælleskabet, være på kanten eller trække sig tilbage til et mere privat rum. På den måde tilgodeses børnenes individuelle behov i læringssituationen. De kan selv, ved deres valg af rum, bestemme mængden af stimuli. Kuberne er indrettet med platoer i forskellige højder. Der giver mange måder at opholde sig i rummet på. Eleverne kan efter behov og lyst vælge at stå, ligge eller sidde.

UDFØRT 2015
Helene Ravnsgaard Kludt varetog rollen som projektleder og bygherrerådgiver som ansat ved Byggeri og Anlæg, Odense Kommune.