Ydelser

​Har I brug for hjælp til at gentænke og vride rammerne, så rummene bakker jeres pædagogiske arbejde op og virker som en aktiv medspiller. At finde og dyrke potentialerne - så det bliver et godt sted at være for både børn og voksne?

 

RUM til BØRN tilbyder uvildig rådgivning fra idéfase til udførsel. Vi er med hele vejen for at sikre sammenhæng fra del til helhed. Med udgangspunkt i en rumlig analyse, der sammenholder de eksisterende fysiske rammer med ønsker, udfordringer og potentialer laver RUM til BØRN et indretningsforslag skræddersyet til jer. Vores tilgang er lyttende, engageret og nysgerrig. Ved at stille spørgsmål kommer vi ind til kernebehovet, som der kan laves en designmæssig løsning på.

 

EKSEMPEL PÅ PROJEKTFORLØB:

  • Opgaven rammesættes sammen med kunden
  • Rumlig analyse – fysiske udfordringer og potentialer, sammenholdes med ønsker
  • Idé og konceptudvikling – pædagogiske mål og ønsker omsættes til fysisk form - prisoverslag
  • Projektering/ konkretisering
  • Udførsel - indhentning af tilbud, ledelse af byggeriet, aflevering

 

Alle opgaver er unikke og med udgangspunkt i budget og opgave tilpasses projektforløbet den enkelte kunde.